Kryształy i ciekłe kryształy

Mikrofotografia polaryzacyjna materiałów charakteryzujących się dwójłomnością optyczną, struktur krystalicznych i ciekłokrystalicznych

LC’s People


LC’s Paintings


Dwójłomna mitologia


Krystaliczny świat